СЪЮЗЪТ НА СЪДИИТЕ ЩЕ СЕЗИРА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

temida_o4i

Причината е въведеното задължение магистратите да декларират задължително членството си в съсловни организации

В разпространено съобщение съдиите обявиха, че ще се обърнат и към Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Причината за решението на ССБ са приетите промени в норматива, които предвиждат магистратите задължително да декларират в едномесечен срок от влизането му в сила, членство в организации с нестопанска цел, от които не са изключени професионалните организации.

Няма съмнение, че това е „сплашваща“ мярка, насочена най-вече към Съюза на съдиите и неговите членове – се казва в разпространеното от Управителния съвет на ССБ обръщение. От там посочват още, че тази промяна е само маскирана като стъпка към по-голяма „прозрачност“. Те припомнят, че „сковаващият ефект“ от това задължение е отчетен и от най-авторитетните международни магистратски организации – Международната съдийска асоциация и МЕДЕЛ (Европейски магистрати за демокрация и свободи) в техни становища.

Ето пълният текст на обръщението:

До

 

съдиите в България

 

 

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

с приетия на 27.07.2017 г. § 7 Закон за изменение и допълнение на ЗСВ се въвежда задължение за деклариране пред Висшия съдебен съвет, в едномесечен срок от влизането на закона в сила, на членство в организации с нестопанска цел, от които не са изключени професионалните организации. Това означава, че съдиите, членуващи в ССБ следва да подадат декларации за членството си в професионалната организация.

 

ССБ отправи призив до президента да упражни правомощието си за налагане на вето на приетия закон по съображения, че освен посочената по-горе разпоредба, са приети и други, които са противоконституционни и не по-малко опасни – задължителното и неподлежащо на никаква преценка отстраняване на магистрат, срещу когото е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер; „кариерните бонуси“ за членовете на ВСС и на ИВСС. Президентът не върна закона за ново обсъждане в Народното събрание, той е публикуван в Държавен вестник на 11.08.2017 г. и влиза в сила от 15.08.2017 г. Срокът за подаване на декларация за членство в професионална организация изтича на 14.09.2017 г.

 

Управителният съвет на ССБ отбелязва, че досега нито един от членовете на организацията не е изключен заради неплащане на членски внос, както и че подобно основание за изключване не е изрично предвидено в сега действащия Устав, а преди не е представлявало такова за автоматично изключване.

 

„Сковаващият ефект“ на задължението за деклариране на членство в професионална организация спрямо свободното упражняване на правото на сдружаване, отчетен и от най-авторитетните международни магистратски организации – Международната съдийска асоциация и МЕДЕЛ (Европейски магистрати за демокрация и свободи) в техни становища от миналата и настоящата година, несъмнено има „благодатна“ почва за развитие там, където съсловната организация и нейните членове се стигматизират открито. Известно е агресивното отношение на членове на ВСС и на представители на другите две власти към асоциираните със ССБ.

 

Именно този „сковаващ ефект“ бе целен (дори и неприкрито) с въвеждането на посоченото изискване, маскирано като осигуряващо „прозрачност“. Дали той ще бъде постигнат обаче не зависи нито от законодателната,  нито от изпълнителната власт. Зависи само от съдебната. Досега системата като цяло е проявявала завидна имунна способност да устои на всевъзможни опити за инфектирането й чрез най-разнообразни „сплашвания“. Тъкмо здравата тъкан на масовото и ежедневно съдийско приличие поддържа независимостта на съдебната власт. Но и то се нуждае от непрестанни усилия, за да не бъде уязвено или сломено. А тези усилия не са по силите на един човек. ССБ заема позиция по всеки законодателен въпрос и всеки проблем, свързан със съдебната система. Това е трудно постижимо за професионалното битие на отделния съдия, натоварен с тежката задача да правораздава качествено и в разумен срок. Задачата на професионалните сдружения е те да поемат тези усилия, отстоявайки всеобщия интерес и интегритет на гилдията, както и независимостта на съда и на отделния съдия, когато има посегателства. Професионален дълг на съдийското сдружение е да бъде ревностен блюстител на върховенството на правото.

 

Не се изключва тези ценности да не се припознават от другите две власти. Вероятно затова, а и в контекста на постигнатото досега, нашата съсловна организация е неприкрит обект на прицел. Въпреки външните и вътрешните критики към дейността й, резултатите от последната явно я определят като заслужаваща неутрализирането й цел. Изкушението да се заключи, че това е вид самостойно признание за постигнатото от ССБ е нескромно и недостойно, но изглежда като че да е факт, че отсъствието на подобна съсловна организация, би улеснило опитите за посегателства връз съда.

 

Скъпи колеги, всеки е в правото си да избере как да процедира оттук насетне. Избралите да останат членове на ССБ следва да декларират до 14.09.2017 г. пред ВСС, че са членове на организацията. Желаещите да напуснат могат да сторят това чрез подаване на едностранно изявление.

 

Съюзът на съдиите в България ще продължи да бъде организация, стояща зад каузата на правосъдието и на съдиите.

 

Уведомяваме ви, че УС на ССБ взе решение да сезира ЕК и ЕСПЧ във връзка с последните законодателни изменения и в момента предприема действия в тази насока.

 

 

 

София,                                                       Управителен съвет

 

11.08.2017 г.                                             на Съюза на съдиите

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *