ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА КАРТА

MS BGNES

Здравната реформа очаква одобрение и в парламента

Чрез нея се определят и планират потребностите на българите от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, на база на които трябва да се адаптира структурата на здравната мрежа. Картата ще спомогне и да се планира ефективно и справедливо използване на ресурсите. За гарантиране на достъпа на населението до медицински услуги в първична медицинска помощ са необходими най-малко 4886 общопрактикуващи лекари, което надвишава настоящия им брой. При анализа и планирането е използван евростандартът – 1 личен лекар на 1500 души население, което определя недостиг от над 470 лични лекари.
Разработена в картата е и системата за спешна медицинска помощ, съдържаща броя и местоположението на структурите на спешна медицинска помощ. Картата на спешната медицинска помощ определя и потребност от създаване на 17 т.нар. „изнесени екипи“ в районите със затруднен достъп на населението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *