НОТАРИУСИТЕ ИМАТ РЕШЕНИЕ СРЕЩУ КРАЖБАТА НА ФИРМИ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проблемът се появи в последната година, но вече е основен за бизнеса.

Нотариусите предлагат промени в два подзаконови нормативни акта, които ще доведат до бързо решение срещу кражбите на фирми. Проблемът набира скорост през последната година и се превърна в основен за бизнеса само за няколко месеца. От Нотариалната камара предлагат минимални законови промени, които засягат Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори и Наредба № 1 за водене, съхраняване  и достъп до търговския регистър.

Според предложените изменения служебни справки от информационната система ще се извършват чрез предоставен от Нотариалната камара достъп с квалифициран електронен подпис на служители на държавни органи, с оглед осъществяване на служебните им задължения. Нотариусът ще е длъжен да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара извлечения от документи, които съдържат собственото, бащиното и фамилното име, ЕГН на страните, фирмата (наименованието) и организационната форма, ЕИК. За местните и чуждестранните юридически лица, които нямат съдебна регистрация в Република България, се посочват фирмата, седалището и кодът по БУЛСТАТ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *