250 ОПАСНИ ЯЗОВИРА ИМАЛО У НАС, СРЕДНО ПО ЕДИН АКТ НА ДЕН СЕ ИЗДАВА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ

Yazovir bgnes

ДАМТН издава на язовирите само предписания без срок

От началото на 2017 г. до 17 ноември инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са направили 4175 проверки на язовири в цялата страна. Връчени са 395 акта за административни нарушения. Въпреки това Върховна административна прокуратура установява бездействие на основния контролен орган.

205 язовира в страната са потенциално опасни и затова са наблюдавани, съобщават от агенцията в писмо до Върховната административна прокуратура. През активния дъждовен сезон на тях се правят инспекции всяка седмица. Други язовири се поддържат изпразнени, за което се осъществява постоянен контрол, посочват от агенцията.

На брифинг в съдебната палата обаче заместникът на главния прокурор при Върховна административна прокуратура (ВАП) Ася Петрова посочи, че след извършената цялостна проверка на язовирите в страната, включително и на отговорностите и действията на институциите, прокуратурата е установила, че ДАМТН издава голямо количество предписания, които не се изпълняват. Проблем обаче е и това, че тези предписания на ДАМТН са без фиксиран срок, което означава, че не може да се наложи никакъв акт за административно нарушение или бездействие.

Към момента прокуратурата установява 81 язовира в предаварийно състояние. Конкретно при проверени 4390 язовирни съоръжения, 54,41% от тях са в неизправно, частично работоспособно или неизправно неработоспособно състояние. Над 2000 язовирни съоръжения са в технически негодно състояние. „От тези 81 язовира, които са в предаварийно състояние, където има съставените актове, то те са след намесата на ВАП“, уточни Ася Петрова.

Проверката в национален мащаб по отношение на техническото състояние на всички язовирни стени и съоръженията към тях е констатирала негативни тенденции. Прокуратурата установява, че при неизпълнение на предписания, компетентният орган вместо да санкционира издава нови предписания, които отново без срок.

Контролният орган отговаря на забележките на прокуратурата за това, че досега не е наложила наказания. Правомощия са възложени на ДАМТН от 1 януари 2016 г. Оттогава до сега направените проверки са над 7 хил. През първата година от дейността на специализираната дирекция към държавната агенция няма голям брой съставени актове за установяване на административни нарушения поради спецификата на проверките, разписано в нормативната уредба. При първа проверка на собствениците се дават предписания за отстраняване на констатираните нарушения със срок, който често е по няколко месеца заради сложността на нужните ремонти. Едва при последващите проверки се съставят актове, ако не са предприети нужните действия, обясняват от агенцията и допълват, че през 2017 г. средно всеки ден е издаван акт на собственик на язовир.

Оттам предлагат и промени в закона, за да се оптимизира дейността на ДАМТН. Сред предложенията е да се прави класификация на язовирите в зависимост от височината на язовирната стена и обеща на язовира; промени, свързани с комисиите, които се назначават от областните управители; регламентиране на случаите, когато могат да се прилагат принудителни административни мерки, начинът за тяхното приложение и редът за тяхното обжалване; обособяване в един имот на язовирите и водохранилищата им с принадлежащите им земи и съоръжения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *