У НАС 619 УЧИЛИЩА СЕ БЕЗ ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ

Salon bgnes

През 2015 г. съвместно с Министерството на младежта и спорта е създадена база данни за състоянието на спортната база и осигуреността на учебните заведения с физкултурни салони, плувни басейни и спортни площадки, според която към днешна дата в 1 678 държавни и общински училища има изградени физкултурни салони, а в 619 училища – няма. Това заявява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на депутатско питане за проверка на състоянието на спортните съоръжения в училищните дворове, предаде БГНЕС.

За Министерството на образованието и науката доброто състояние на материалната база на училищата е от изключителна важност. В качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ за подобряване на условията за спорт в професионалните гимназии МОН предвижда инвестиране на близо 20 млн. лв. Средствата са за изграждане на нови и ремонтирането на съществуващи физкултурни салони. Чрез финансиране в поддръжката на спортните съоръжения гарантираме доброто състояние и безопасността на учениците. Предстоят реконструкция и ремонт на прилежащи дворни пространства и спортни площадки в 97 професионални гимназии в цялата страна, заявява министърът. Той уточнява, че с Постановление № 199 на МС от 28.08.2012 г. са били предоставени средства в размер на 10 млн. лв., осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката и от преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г., за изграждане на нови и модернизиране на съществуващи физкултурни салони в 10 общински училища и обособяването им в многофункционални спортни зали в градовете София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Русе и Шумен.
Министерството на образованието и науката се грижи за състоянието на спортните съоръжения на училищата в страната, като в периода 2014-2018 г. от бюджета на Министерството са предоставени финансови средства на 14 държавни училища в размер на 898 967 лв. за ремонт на физкултурни салони и изграждане на нови спортни площадки. През 2016 -2018 г. на 6 общински училища са предоставени финансови средства на стойност 2 065 040 лв. за ремонт или изграждане на нови физкултурни салони, а на 12 училища са отпуснати финансови средства в размер на 562 912 лв. за ремонт или изграждане на спортни площадки, подчертава Вълчев.
Разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и ограниченият ресурс на Министерството на образованието и науката за капиталови разходи за 2018 г., който се разпределя ежегодно между над 350 държавни институции – второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката, дават възможност за финансиране на част от исканията на държавните училища. Министерството счита за важно насърчаването на децата и учениците към повече спорт и за постигане на това при възможност финансира и искания на общински училища за подобряването на спортната база, се казва още в отговора на министъра.

БГНЕС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *