„СТАНДАРТ ЕНД ПУЪРС“ ПОВИШИ ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ НА БЪЛГАРИЯ НА „ПОЛОЖИТЕЛНА“

standart&poors

Другата международна рейтингова агенция – „Фич“ потвърди рейтинга си за България

Рейтинговата агенция „Стандарт енд Пуърс“ повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщи Министерството на финансите. Агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната ни в чуждестранна и местна валута на ‘BBB-/A-3’. Друга агенция – Fitch потвърди кредитния ни рейтинг като „стабилен“.

Оценката за рейтинга е подкрепена от стабилната фискална позиция и политиката за поетапно присъединяване към еврозоната. Агенцията изтъква още силната позиция на икономиката, което ще допринесе за постепенен процес на сближаване с по-високите нива на дохода при страните с по-висок рейтинг.

И двете агенции за кредитен рейтинг обръщат внимание на фискалната стабилност в България и намаляването на дълга. Според S&P Global Ratings положително влияние за рейтинга в бъдеще може да окаже засилването на фискалната позиция над заложените очаквания на Агенцията, както и присъединяването на лева към Валутен механизъм II (ERM II), което би засилило допълнително доверието в политиката.

Fitch обръщат внимание на високия икономически растеж. Агенциите за кредитен рейтинг предупреждават, че рейтингът може да бъде понижен, ако се стигне до влошаване на конкурентоспособността на страната или рязкото задлъжняване. Именно задлъжнялостта на държавните предприятия е посочена сред основните рискове пред фиска.

Основните фактори, които заедно или поотделно биха довели до понижаване на рейтинга са възобновяване на външните дисбаланси и/или влошаване на конкурентоспособността, по-високи фискални дефицити, които биха повишили държавната задлъжнялост, както и реализиране на рисковете за бюджетния баланс, свързани с условните задължения на държавните предприятия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *