Северна тангента спряна по поръчка на Пеевски

ПеевскиТова е поредния сигнал до NOresharski.com за прекратени на някакъв ключов етап обществени поръчки, които частично или изцяло са финансирани с евросредства. Това правителство действа напълно тенденциозно и с ясното съзнание, че не само ще забави фатално стратегически обекти, но и ще загуби европейско финансиране, което повече не може да бъде използвано по същите, когато те бъдат рестартирани. Няма как да не се наложи изводът, че тази власт ще се опита да предоговори всички ключови проекти с нови подизпълнители, за което те ще си платят съответната цена… под масата. Накрая официалната сметка ще е за всички нас, разбира се.

В края на 2012г., с Решение № 124/09.10.2012г. на Управителя на АПИ е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект Северна скоростна тангента от км 0+000 до км.16+540” . В началото на 2013г., със свое Решение №52/29.04.2013г. АПИ определя за изпълнител на обществената поръчка  на Съвместно предприятие „Салини-Импреджило”(със седалище и адрес на управление в Рим, Италия). Италианското обединение е класирано на първо място сред участниците по критерия „икономически най-изгодна оферта” и на база комплексна оценка (по която събира 89.676 точки). Компанията e утвърдено име в бранша, съчетава иновативната технология на Салини с над 100 годишната традиция в изграждане на обекти на Импреджило. Признание за професионализма им е спечеленият преди дни търг за строеж на метрото в Саудитска арабия на стойност 6 млрд. USD.

Класираният на второ място консорциум „ХПВС-ССТ” е с повече от 10 точки разлика след него (79 точки). Любопитна подробност е, че една от фирмите в него –  „Водпроект 98”АД няма никакъв опит в пътното строителство, но пък е свързана с Делян Пеевски и обикновено „печели” търговете, в които участва.

Други седем участника са отстранени поради несъответствия в документите.

Преди да се пристъпи към строителството на северната дъга от околовръстния път край София, класираният на второ място консорциум подава жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), като оспорва резултатите от търга, определяйки класирането като неправилно и незаконосъобразно. АПИ внася свое становище в КЗК, с което настоява да се допусне предварително изпълнение на нейното решение, т.е. докато тече процедурата по разглеждане на жалбата да не се забавя пътното строителство, защото обектът е с важно обществено и национално значение (ще се улесният транзитно преминаващите през столицата превозни средства и ще се разтовари трафика по Северната дъга на околовръстния път). Освен това, необоснованото забавяне на изграждането на обекта ще постави в риск възможността за своевременно усвояване на средствата по ОП „Транспорт” и ще доведе до негативни последици за възложителя АПИ. След обсъждане, КЗК взема решение да допусне предварително изпълнение на пътното строителство с оглед на държавния и обществения интерес.

Вместо най-после да започне строителството на северната дъга на софийския околовръстен път, един от отстранените поради несъответствие в документите участници, консорциумът “Порр Бау” ГмбХ, подава в КЗК жалба срещу отпадането им от търга. Със свой Протокол № 729/30.05.2013г., КЗК обединява двете преписки (тази на класирания на второ място консорциум „ХПВС-ССТ”) в нова преписка № K3K-509/51s/2013. Възложителят АПИ депозира становище с вх. № към КЗК-515/27.05.2013г. по жалбите от страна на „Порр БАу” ГмбХ и Консорциум „ХПВС- ССТ”, в което счита същите за неоснователни и моли КЗК да ги остави без уважение. Възложителят моли КЗК да му присъди направените в производството разноски за юрисконсултско възнаграждение.

След като разглежда по същество постъпилите жалби, КЗК излиза с решение, че жаблата на консорциум “Порр Бау” ГмбХ е неоснователна, но намира тази на консорциум „ХПВС-ССТ” за основателна. Така по същество отстранява италианците от търга, защото приема за вярно посоченото от класирания на второ място български консорциум – а именно, че „Салини-Импреджило” не са доказали наличието на реализирани приходи от договори за строителство (в изисквания за поръчката размер), а екипът им не е доказал изискуемите по заданието образование и професионален опит. КЗК присъжда разходите по делото да бъдат платени от АПИ, чието решение се оспорва в делото.

ака КЗК набързо отменя като незаконосъобразно Решение № 52/29.04.2013г. на Председателя на УС на АПИ за обявяване на „Салини-Импреджило” за изпълнител на обществената поръчка за строителството на Северната тангента около София, по жалба на класирания на второ място консорциум и връща преписката на възложителя АПИ с указание за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите. По този начин КЗК на практика предопределя резултата от търга и обявява консорциума „ХПВС-ССТ” за победител, защото останалите участници са отстранени поради несъответствия в документацията.

Логично на 20.06.2013г., италианското обединение „Салини-Импреджило” подава жалба до ВАС (чрез КЗК), в която определя за недопустимо решението на КЗК в частта му относно жалбата на класирания на второ място консорциум. Освен това, че решението е неправилно и необосновано – в документите на българският консорциум има много несъответствия и непълноти, което в противоречие с процесуалните правила. Сега съдбата на строителството на Северната тангента е в ръцете на върховните съдии.

С Решение № 10766/15.07.2013, ВАС оставя в сила Решение № 672/12.06.2013 г. на КЗК и отменя Решението на АПИ с което възлага изпълнението на обществената поръчка на  „Салини-Импреджило”. Върховните съдии връщат преписката на възложителя АПИ за продължаване на процедурата от етап разглеждане на документите. Указанията на КЗК и ВАС към АПИ са италианската компания да бъде отстранена от процедурата, да се класира на първо място и възложи изпълнението на поръчката на„Консорциум „ХПВС-ССТ”. В момента АПИ се готви да изпълни тези указания.

В края на м.май 2013г. ръководителят на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” (ОПРР) Деница Николова заяви, че „Eдинственият възможен вариант за спасяване на програмата е голям готов проект като Северната скоростна тангента. Включването й за изпълнение по ОПРР става възможно след решение на комитета по наблюдение на програмата. Очаква се до 250 млн. лв. да бъдат спестени от бюджета на програмата. Всички останали останали средства ще отидат за изготването на Северната скоростна тангента, която ще свърже “Калотина” и “Хемус”. Тя е ключов обект както за столицата, така и на национално ниво. Освен това вече има избран изпълнител. Вече е преразгледана и апликационната й форма“. Вместо това ни очакват дела с Страсбург, които ще се точат няколко години, ще загубим средствата отпуснати по еврофондовете за пътно строителство, а накрая трябва да платим и неустойка на италианците.

Въпросът е защо вместо отдавна да е започнало строителството на така необходимата Северна тангента на София, гоним с процедурни хватки доказанa глобална компания и потенциален инвеститор, за да се „усвоят” средства от фирми, свързани с вездесъщия  Д. Пеевски. Чий интерес защитават КЗК и ВАС, когато на практика отменят редовно проведен търг на АПИ и предрешават кой да бъде изпълнител  по важна обществената поръчка. Ако тук не получат справедливост, италианците със сигурност ще потърсят правата си и в европейски съд, а неудобството да ни порицават за срастване на политика и бизнес и загуба на жизнено необходимите за икономиката на страната еврофондове остава за България.

Източник: noresharski.com

2 коментара по “Северна тангента спряна по поръчка на Пеевски

  1. Salini-Impregilo е фирмата построила Голямата етиопска ренесансова язовирна стена и строяща метрото в Дубай на стойност 6 млрд долара! Не е обикновена фирма, създадена просто така, а доказал се строителен авторитет. В ЦЯЛ СВЯТ! Кои са Водстой 98??

  2. С какво ли държи Пеевски КЗК и ВАС, та си сменят настроенията от ден до пладне??? Щото Пеевски единствено иска да грабне парите по ОП „Регионално развитие“. Ясно е, че консорциумът му има нулев опит в строителството на път и пътни съоръжения!

Вашият отговор на корк Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *