ПРОКУРАТУРАТА ДАВА НА СЪД УВЕЛИЧЕНИЕТО В ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ С 30%

Gazoprovod BGNES

ВАП счита, че при вземане на решението не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган

Решението на КЕВР, с което бе утвърдено поскъпването на природдния газ с почти 30% от 1 април е оспорено пред съда от Върховна административна прокуратура. С протестираното решение на КЕВР са утвърдени цените, по които обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ: до крайните снабдители на природен газ и всички клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и към мрежа ниско налягане; на „Овергаз Мрежи“ АД, в качеството му на краен снабдител на природен газ и цени за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи.

През второто тримесечие на 2017 г. клиентите на „Булгаргаз“ ЕАД ще плащат съответно по 370.98 или по 363,26 лева за 1000 куб. метра без акциз, ДДС и такса за пренос (19,73 лева за 1000 куб. м.). През първото тримесечие цената на суровината беше 280,21 лева за 1000 куб. метра. Считано от 1 април 2017 г. се въвежда и промяна в цената, по която се продава природен газ на „Овергаз Мрежи“ АД в размер на 381.78 лв./1000 nm3 (без акциз и ДДС), вкл. по 18.52 лв./1000 nm3. поради предизвиканите допълнителни разходи.

ВАП е на мнение, че има съществени нарушения, тъй като при произнасянето на КЕВР не са отчитани обстоятелства, чието изясняване е дължимо по закон и е счетено за необходимо от самия орган. Решението е по повод подаденото от „Булгаргаз” ЕАД заявление за утвърждаване на цени за второто тримесечие на 2017 г. Според ВАП са нарушени и основни принципи на Закона за енергетиката – на прозрачността за определяне на цените, за възстановяване на икономически обоснованите разходи на дейността на енергийните предприятия, защото решението не съдържа всички конкретни цифрови величини и начина, чрез които са определени ценовите компоненти и не е ясен начинът на образуването им.

На 11 април 2017 г. ВАП протестира и решението на КЕВР за цената на водата в столицата.  Продължава проверката на Върховна административна прокуратура и по повод решението на КЕВР за цената на топлинната енергия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *