Перник потъва! Земята под града се разтваря (СНИМКИ)

Земята се разцепва в ПерникСамо шест месеца след земетресението земя­та под Перник се отваря. Огромен про­цеп е зейнал в пернишкия квартал Рудничар, като не­говата дълбочина достига цял метър.Все още не може да се каже дали само земетресе­нието е виновно за разцеп­ването на земята. Редица граждани са подавали сиг­нали до Община Перник и полицията, че роми от квартала са прекопавали тунелите на Мината, за да копаят въглища. Възмож­но е тяхната дейност да е нарушила участъка. Факт е, че нито Община Перник, нито МВР обръща вни­мание на проблема, пише в. „За Перник“.

Перник е прокопан от тунели на мината, които са безсто­панствено изоставени. Тези тунели на много мес­та са пълни с вода. Други са в неясно положение, но първия сигнал, че Перник се разтваря отдолу вече е факт.

Според най-черния сце­нарий различни части на града може да се срутят изведнъж и хиляди хора да пострадат и да останат без домове. Опасността съ­ществува от години.

„След 2008 г. частично са запълвани отделни галерии – там, където е имало сери­озни проблеми, свързани със слягания и пропадания. Но като цяло все още не е ясна картината“, призна кметът на Перник Росица Янакиева.

Опасността от пропадане на града идва от рудниците, отворени през 1891 г., къ­дето са работели стотици перничани. Проблемите с рудниците започват след ликвидацията на държав­ното дружество „Мини Пер­ник“. Тогава са извадени от действие над 180 помпи, които са изхвърляли съби­ращата се в галериите вода. Така от години мините се наводняват.

За да не изчезне градът, подземните галерии трябва да бъдат укрепени. Кметът на Перник Росица Янакиева настоява България да дого­вори мярка с ЕС за прео­доляване на последствията от подземния въгледобив в града, по която общината да кандидатства за финан­сиране.

„За решаването на про­блема са нужни няколкос­тотин милиона лева“, каза градоначалникът. Нужно е в бъдеще да се отделят средства за проучвания и обследване на минните разработки.

„Ангажиментът на дър­жавата е такъв, че ние не подценяваме проблема. На­правена е програма и има задействани четири проек­та. Факт е това, че в периода 2000-2009 година са дадени пари за това укрепване, но нищо не е свършено. Пари­те са изтекли. Сега трябва да се направят различни обследвания, за да се знае какво е състоянието и как­во да се предприеме. Има европейски програми, по които могат да се вземат пари. Има такъв случай в Полша и оттам може да се черпи опит“, обяви замест­ник-министърът на иконо­миката Валентин Николов

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *