Над 1,4 млрд. лева ще получат земеделските стопани по директните плащания през 2015 г.

Над 1,4 млрд. лева ще получат земеделските стопани по директните плащания през 2015 г.Бюджетът, който ще получат земеделските стопани за кампанията по директните плащания през 2015 г., е в размер на над 1.4 млрд лева. Това заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която заедно със заместник-министър Васил Грудев представи кампанията.  „За пръв път в България ще се прилагат схеми за обвързано подпомагане. Те ще са насочени към секторите животновъдство и плодове и зеленчуци, които се нуждаят от допълнително финансиране“, обяви Танева. За схемите са предвидени 232 млн. лв., от който 31 млн. лв. ще бъдат за протеинови култури. Размерът на обвързаната подкрепа пряко зависеща от производството се увеличава от 3,4% на 15 %. „За животновъдството са предвидени 122 млн. лв., като животните под селекционен контрол ще получат по-висока подкрепа. За сектор плодове и зеленчуци средствата са 79 млн. лв. Увеличението е с над 5 пъти в сравнение с бюджета за 2012 година“, посочи министърът на земеделието. Тя допълни, че производителите на плодове и полски оранжерийни зеленчуци ще могат да кандидатстват за подпомагане едновременно по Схемата за единно плащане на площ, Зелени директни плащания и Схемите за обвързано подпомагане в сектора.

„Схемите, по които ще могат да кандидатстват земеделските производители са общо шест“, заяви заместник-министърът Васил Грудев. Той обяви, че Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) ще се прилага като основна схема в страната ни до 2020 г. За настоящата година бюджетът й се очаква да достигне близо 600 млн. лева. „Схемата за зелените плащания е 30% от директните плащания. За нея е определен бюджет от 464 млн. лв., като за получаването има три изисквания – диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на екологично насочени площи. Тези изисквания се спазват и сега от много голяма част от производителите, което ще спомогне те да получат и по-високи субсидии“, коментира Грудев.

По-високи субсидии за първите триста декара ще могат да получават земеделските стопани по Схемата за преразпределителните плащания. По нея са предвидени 109 млн. лв. „За да не се стигне до изкуствено надробяване на стопанствата и злоупотреби с този вид плащане ще бъде контролирана свързаността на отделните стопанства и дали те не са на един и същ собственик“, поясни Васил Грудев. Заместник-министърът коментира още, че по схемата за дребните стопанства минималната помощ, която ще може да се получи е 500 евро. По думите му широко промотирана като 1250 евро на стопанство, няма как да бъде осъществена, тъй като бюджетът по мярката, съгласно европейското законодателство е недостатъчен. В схемата ще се влиза доброволно само през 2015 г., като възползвайки се от нея стопаните няма да имат възможност да кандидатстват, по която и да е друга схема от директните плащания.

За младите земеделски стопани е предвиден бюджет от 7 млн. лв., което ще позволи те да получат допълнително 25% по плащанията към СЕПП за своите първи 300 декара. Изискванията към тях са да са на възраст до 40 години и да са ново стартиращи фермери.

„Преходната национална помощ ще замести схемите за национални доплащания и ще се прилага до 2020 г. при намаляващ бюджет“, заяви Десислава Танева. Тази помощ ще се прилага по схемите и условията за допустимост от 2013 г. и ще бъде за говеда, овце – майки, кози – майки и тютюн.

„Ще направим така, че в тази кампания всеки земеделски стопанин да получи това, за което има право“, посочи министър Танева. По думите й много важно условие за тази кампания е валидното правно основание за ползването на земите. Министърът на земеделието уточни, че по този начин ще се получи по-справедливо разпределение на средствата и те ще стигат до активните земеделски производители. Очаква се и законодателството, което ще се отнася до прилагането на директните плащания да бъде прието от Народното събрание, а екипът на Министерството на земеделието и храните е готово и с подзаконовата нормативна уредба към тях, допълни още министър Танева.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *