ИСКАМЕ ОЩЕ ЯСНОТА И АНГАЖИМЕНТИ ОТ ЕВРОПА ЗА „ГАЗПРОМ“

Gazprom bgnes

На последното си заседание служебния Министерски съвет подкрепи становище по антимонополното дело на ЕК срещу гиганта

След анализ министрите подкрепиха становище към Европейската комисия по предложени от „Газпром“ Ангажименти по дело АТ. 39816 – „Газпром“, съобщиха от пресслужбата на МС. Същевременно страната ни настоява Ангажиментите да бъдат преработени в частта, която може да има съмнение, че промени на маршрутите за доставка и транзит на природен газ са приети или мълчаливо подкрепени от ЕК в противоречие с действащите договори.

С оглед сигурността на доставките, за България е важно промени на точките на доставка да бъдат обсъждани само след внимателен анализ дали количествата природен газ за страната и съседните държави са гарантирани, по какъв маршрут и срещу какви транзитни такси. Осигуряването на директни доставки през Черно море до България и оттам до държавите от Югоизточна Европа би допринесло за политическата и икономическата стабилност в региона. От гледна точка на газовите пазари, директни доставки до България биха имали предимството, че ще поставят в условия на конкуренция както източниците на природен газ (Русия и очакваните доставки от Каспийския регион), така и маршрутите за транзит до Европа, гласи позицията на страната ни.

Българската страна приема предложението за приключване на делото по реда на Член 9 от Регламент (ЕО) №1/2003, ако одобрените от ЕК ангажименти предлагат бързо и трайно решение на опасенията от злоупотреба с господстващо положение от страна на „Газпром“. Ангажиментите следва да създадат модел на равнопоставено договаряне с „Газпром“ и ясен и обективен контролен механизъм, включително за разрешаване на спорове, който да гарантира спазване на пазарните принципи, гласи становището.

В предложения вид Ангажиментите са стъпка в тази посока, но имат нужда от съществено изменение. Поради множеството неясноти в предложението на „Газпром“, заинтересованите български дружества „Български енергиен холдинг“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД очакват от ЕК допълнителна информация. От наша страна се очаква по време на пазарния тест на Ангажиментите, провеждан от ЕК, да бъдат изяснени поставените въпроси и да бъде намерено решение на идентифицираните рискове.

Към момента Ангажиментите не предлагат достатъчно гаранции за изпълнение на клаузите за пазарно ценообразуване. Не са предвидени функции на контролиращия управител в тази връзка, а механизмът за уреждане на спорове е оставен непроменен. Неприемливо е, че сега Ангажиментите изглежда предвиждат неравнопоставеност между газовите дружества от Централна и Източна Европа, които ще имат право да променят точката си на доставка с такава на българската граница.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *