ИМУЩЕСТВО ДО 10 000 ЛЕВА, ПРИДОБИТО ПО НЕЯСЕН НАЧИН, НЯМА ДА СЕ ИЗЗЕМВА

pari BGNES

Това са част от поправките в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Значително несъответствие между придобито имуществото и нетния доход да бъде 120 хил. лева, а не, както досега – 250 хил. лева. Долната граница за стойността на имущество, което не подлежи на отнемане и за което не се установяват доходи за придобиването му, да бъде до 10 хил. лева. Това са част от поправките в Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, приети в четвъртък на първо четене от парламента единодушно със 100 гласа „за“.

Промените предвиждат още вече съществуващ механизъм – възможността комисията да може да сезира Националната агенция за приходите (НАП), да бъде въведен в закона. Така събраните в производството доказателства запазват процесуалната си стойност в данъчното производство и ще доведат до повишаване събираемостта на вземанията от страна на държавата. „В хода на производството, образувано пред комисията, се установява финансовото състояние на проверяваното лице, а в случаите, когато производството бъде прекратено пред комисията поради несъответствието съобразно определения в закона праг, трябва да има законова възможност за сезиране на НАП за събиране на неплатени публичноправни задължения от проверяваните и свързаните с тях лица“, коментират в мотивите си вносителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *