За първи път от 6 години – излишък в бюджета

излишък в бюджетаПрогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи.

България отчете излишък в размер на около 85 млн. лв. или 0.1% от БВП през януари 2015 г., съобщи Министерството на финансите.

По данни на ведомството това е първият бюджетен излишък за месец януари от 2009 г. насам. За сравнение – салдото за януари 2014 г. беше дефицит в размер на 373.3 млн. лв., което означава, че съпоставено с първия месец на предходната година бюджетната позиция се подобрява 0.6 % от брутния вътрешен продукт на страната.

Прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи. Приходите и помощите за януари 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 2 475 млн. лв. или 8.2% от годишния разчет, което представлява номинален ръст от 19.5 % или 404 млн. лв. спрямо януари 2014 година.

Прогнозираният ръст в приходите за януари 2015 г. изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 г. В същото време разходите по консолидираната фискална програма към 31 януари на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 2 390 млн. лв., което е 7.3 % от годишния разчет. Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.

Друг доклад показа, че размерът на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. е 9.2 млрд. лева, в т.ч. 8.1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1.1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз. Дефицитът за 2014 г. пък очаквано е достигнал 3 048.2 млн. лв. или 3.7% от прогнозния БВП.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *