ДЕПУТАТИТЕ РЕШИХА: МОГАТ ДА НИ АРЕСТУВАТ БЕЗ ДА УВЕДОМЯВАТ БЛИЗКИТЕ ДО 48 ЧАСА

Plenarna zala bgnes

Наблюдаващият прокурор сам ще решава дали и с колко да бъде отложено уведомлението

Парламентът реши, при арест, незабавното уведомяване на семейството и работодателя на обвиняемия да подлежи на отлагане с 48 часа. С промените в наказателния кодекс се предвижда това да е в случаите, когато е налице неотложна необходимост да се предотвратят тежки и неблагоприятни последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице или когато са наложителни действия от разследващите органи, чието възпрепятстване затруднява сериозно наказателното производство.

Мярката ще се прилага в зависимост от особените обстоятелства на всеки конкретен случай, а не от вида или тежестта на самото престъпление. Решението ще се взема от прокурора на досъдебното производство, който трябва да се произнесе с мотивирано постановление. Постановлението ще може да се обжалва в съда. От БСП възразиха срещу тази промяна.

Част от промените в НК са срещу нелегалното производство и разпространение на акцизни стоки. Който произвежда или държи с цел разпространение алкохол, алкохолни напитки или тютюневи изделия без разрешително, в немаловажни случаи се наказва със затвор от 1 до 6 години, глоба от 20 000 до 100 000 лв. и с лишаване от права. Публичен регистър в Министерството на икономиката ще следи за лицата, които извършват внос, производство, продажба, предоставяне, предлагане или рециклиране на машини, съоръжения за производство на тютюневи изделия.Други промени са свързани с противозаконното отнемане на моторно превозно средство. Проникването в чужд автомобил без съгласието на собственика ще се наказва с лишаване от свобода до три години. Отпада възможността за налагане на алтернативното наказание – глоба до 3000 лв.

Друга част от промените са свързани с европейски директиви, които уреждат обезпечаването и конфискацията на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз, правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане. На обвиняемия ще се предоставя обща информация, улесняваща избора му на защитник, както и изрично се посочва правото му свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с участие на обвиняемия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *