Безработицата в България расте стремглаво! Вече е 12%

БезработицаПрез третото тримесечие на 2013 г. безработните лица в страната са 411.6 хил., а коефициентът на безработица – 12.0%. В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 4.7%, а коефициентът на безработица – с 0.5 процентни пункта, предават от fakti.bg.

Това съобщи Националният статистически институт, в обобщение на Основните резултати за икономическата активност на населението през третото тримесечие на 2013 година.

Увеличението на безработицата през посочения период засяга само жените. Коефициентът на безработица на жените се покачва от 10.1 на 11.3%, но въпреки това остава по-нисък от този на мъжете – 12.6%. От общия брой на безработните през третото тримесечие на 2013 г. 230.3 хил. (56.0%) са мъже и 181.3 хил. (44.0%) – жени.

От всички безработни 15.1% са с висше образование, 55.8% – със средно, и 29.1% – с основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (от една или повече години) са 243.0 хил., или 59.0% от всички безработни лица, като в сравнение с третото тримесечие на предходната година делът им се увеличава с 2.6 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.6 процентни пункта и достига 7.1% – 7.5% при мъжете и 6.6% при жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. се увеличава броят и относителният дял на безработните, които са имали предишна заетост – от 323.3 хил. (82.2%) на 345.5 хил. (83.9%), докато броят на безработните, търсещи първа работа, намалява и достига 66.1 хиляди (16.1%).

През третото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 19.9%, съответно 20.5% за мъжете и 19.0% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2012 г. този коефициент е по-висок с 1.0 процентен пункт, като увеличението е основно при жените.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *