АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СЪДИИ ПОДКРЕПИХА ИЗБОРА НА НОВИЯ СИ ПРЕДСЕДАТЕЛ

vas_bgnes

За първи път изборът за председател на ВАС се проведе при точното спазване на правилата за съдийското самоуправление, се казва в официалното становище на тяхната асоциация

Асоциацията на българските административни съдии изрази официалното си становище, че избора на председател на ВАС е проведен съгласно всички изисквания на закона. Освен съгласно ЗСВ, процедурата е съобразена и с измененията на закона обнародвани през 2016г. „ВСС е единственият компетентен по Конституцията на Република България орган, който не само е имал правото, но и задължението да открие и проведе процедурата за този избор“, пише в позицията на Асоциацията.

Асоциацията не поставя под въпрос убедителността в избора на Георги Чолаков и обяснява, че провеждането на избора от настоящия състав на ВСС, а не следващият, не е в противоречие със Закона за съдебната власт.

Ето и пълния текст на становището, разпространено до медиите:

Становище

на Асоциацията на българските административни съдии

по повод решението на ВСС за избор на Председател на ВАС

 

Асоциацията на българските административни съдии изразява своето становище, че процедурата за избор на Георги Чолаков за Председател на ВАС е проведена при съобразяване с изискванията на ЗСВ, в това число и с измененията на закона обнародвани в ДВ бр.62/2016г. ВСС е единственият компетентен по Конституцията на Република България орган, който не само е имал правото, но и задължението да открие и проведе процедурата за този избор.

В съответствие с разпоредбата на чл.173, ал.1 ЗСВ, „Процедурата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор се открива от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 175, ал. 1“. Председателят на Върховния административен съд Георги Колев е избран с решение на ВСС от 15.11.2010г, като за назначаването му е издаден Указ на президента на Република България на 19.11.2010г. Встъпването му в длъжност е на 22.11.2010г, когато е подписан Акт за встъпване в длъжност. От изложените факти следва изводът, че настоящият състав на ВСС е бил задължен по закон да открие процедурата за избор за нов председател на ВАС, като най-късният законов срок за изпълнение на това задължение е 22.07.2017г.

Поради стриктната регламентация на етапите от процедурата по чл.173 ЗСВ и приетата от Висшия съдебен съвет хронограма по избора (откриване на процедурата от пленума на Висшия съдебен съвет не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата на досегашния председател на ВАС, издигане на предложения за председател в четири поредни заседания на ВСС, представяне на концепция от кандидата в 14-дневен срок, която се публикува поне два месеца преди публичното изслушване, изготвяне на доклади на Комисията по атестиране и конкурси и на Комисията по професионална етика 14 дни преди гласуването), изтичането мандата на сега действащия Висш съдебен съвет на 3 октомври 2017г. и установената със ЗСВ съдебна ваканция за органите на съдебната власт за периода от 15.07.-01.09.2017г, ВСС не би имал фактическата възможност да довърши процедурата ако беше открита на 22.07.2017г. Довършване на процедурата от следващ състав на ВСС не е уредена в закона. Поради това и при съобразяване с всички изисквания на закона ВСС е открил процедурата след първата възможна дата-22.05.2017г. и това е наложило необходимостта новият Председател на ВАС да бъде избран повече от два месеца преди изтичане мандата на действащия.

С процедурата по избора и изслушването на кандидатите ВСС с действията си, не е поставил под въпрос убедителността в избора на Георги Чолаков, а е изпълнил задължението си по чл.173,ал.1 ЗСВ. Провеждането на избора от настоящия състав на ВСС, а не следващият, не е в противоречие със Закона за съдебната власт.

За първи път изборът за председател на ВАС се проведе при точното спазване на правилата за съдийското самоуправление приети с измененията на ЗСВ от 9 август 2016г.- предложение от пленума на Върховния административен съд за издигане кандидатурата на съдия Георги Чолаков за председател на ВАС, изслушване на кандидатите за председател на ВАС от пленума на Върховния административен съд, решение на пленума за подкрепата на съдия Чолаков и изслушване на кандидатите от пленума на Висшия съдебен съвет при съобразяване с всички изисквания на чл.173 от ЗСВ от 09.08.2016г.,утвърждаващи независимостта на съдебната власт и принципа на разделение на властите.

Законосъобразността на процедурата по избора и приетото с голямо мнозинство от пленума на ВСС решение за избора на Георги Чолаков за председател на ВАС, дава пълното основание на Асоциацията на българските административни съдии да подкрепи този избор.

 

Управителен съвет на АБАС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *